hypotheek1

 

logo scheidingscafe zeeland

EHBEELDMERKFC280x244

                                  Logo29                                      

Spaarhypotheek

Deze hypotheekvorm was tot 2013 veel voorkomend maar heeft door de gewijzigde fiscale regels (nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2013) zijn glans verloren doordat er geen hypotheekrenteaftrek meer is voor deze vorm voor de genoemde nieuwe gevallen! Hieronder volgt de omschrijving van deze vorm (oude gevallen).

Bij een spaarhypotheek bestaat de maandlast enerzijds uit een spaar- en risicopremie en anderzijds uit hypotheekrente. Over uw spaarpremie ontvangt u een rentepercentage dat gelijk is aan het percentage hypotheekrente dat u betaalt. Aan het einde van de looptijd heeft u het volledige bedrag van de hypotheek bij elkaar gespaard waarmee de spaarhypotheek vervolgens wordt afgelost.Een rentewijziging geeft in deze hypotheekvorm geen grote wijziging in de maandlast omdat een hogere rente resulteert in een lagere spaarpremie, en vise versa. 

Voordelen spaarhypotheek

  • De maandlasten zijn relatief stabiel, ook bij een renteherziening.
  • U maakt (desgewenst) optimaal gebruik van de fiscale vrijstelling in Box I. Er bestaat zogezegd vrije keuze in fiscale bepaling: u kunt kiezen uit sparen in Box I (kapitaalverzekering eigen woning) of Box III.
  • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek afgelost.
  • Het overlijdensrisico (als er een partner of gezin is) is verzekerd.
  • De aflossing van uw hypotheek is belastingvrij mits voldaan aan de fiscale regels.
  • Diverse mogelijkheden in premiebetaling (bijvoorbeeld hoog/laag constructie met premiedepot).
  • De zekerheid in de vermogensopbouw: u loopt geen (beleggings) risico.

Nadelen spaarhypotheek

  • Tegenover de fiscale vrijstelling waar u onder voorwaarden van kunt profiteren staan ook restricties c.q. strenge fiscale spelregels: u hoeft over de waarde van het tegoed op de spaarverzekering geen vermogensrendementsheffing te betalen. Om van de fiscale vrijstelling gebruik te maken moet u echter minimaal 15 of 20 jaar premie betalen om belastingvrij kapitaal op te bouwen. U betaalt dan gedurende de looptijd geen belasting over het opgebouwde vermogen en op de einddatum kunt u de hypotheek belastingvrij (gedeeltelijk) aflossen. Voor 2015 zijn de vrijstellingen respectievelijk € 36.600,- (voor 15 jaar) en € 161.500,- (voor 20 jaar). Daar komt bij dat de hoogste jaarinleg niet meer dan tien maal de laagste jaarinleg mag bedragen. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld afkoop van de verzekering, verkoop woning en vervolgens gaan huren enzovoorts) moet u progressief belasting betalen over het rentebestanddeel van de opgebouwde waarde. Dit kan in de praktijk veel geld kosten.
  • Een mogelijk laag rendement, wanneer de door u betaalde hypotheekrente laag is. U krijgt immers dezelfde spaarrente als de rente die u over de hypotheek moet betalen.
  • Vaak wordt een renteopslag gehanteerd van 0,1% of 0,2%.