ONDERNEMERS

ZZP-ERS, KLEINE ONDERNEMERS EN STARTERS

In de afgelopen jaren hebben we veel ondernemers en starters op allerlei gebieden kunnen helpen, van het afdekken van het arbeidsongeschiktheidsrisico tot en met het adviseren met betrekking tot de zakelijke verzekeringen, oudedagsvoorziening, nabestaandenrisico, enzovoorts.  Zo hebben we bijvoorbeeld ook de nodige claims moeten begeleiden voor ondernemers die ziek of arbeidsongeschikt werden en die als gevolg daarvan een beroep moesten doen op hun arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is bij uitstek een moment waarop wij er moeten staan voor onze ondernemers, om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk een uitkering komt zodat de ondernemer weer inkomsten heeft en verder kan.

Het Financiële Huis helpt de ondernemer daarnaast bijvoorbeeld met:

  • het inventariseren van de risico’s voor de ondernemer en het bedrijf
  • advies op het gebied van het financiële risico bij arbeidsongeschiktheid
  • het nabestaandenrisico (‘kort leven risico’) in kaart brengen en het geven van advies om dit risico af te dekken
  • de oudedagsvoorziening (‘lang leven risico’), en de mogelijkheden hier wat aan te doen, in kaart brengen en bespreken
  • advies en bemiddeling inzake zakelijke schadeverzekeringen
  • advies en bemiddeling inzake particuliere verzekeringen ('de ondernemer privé')
  • het geven van algemeen advies inzake de algehele bedrijfsvoering en de financiële situatie

Uit de bovenstaande opsomming blijkt dat Het Financiële Huis (pro-) actief ondersteunt op allerlei terreinen. In onze praktijk hebben we al vaak gemerkt dat dit voor een ondernemer van grote toegevoegde waarde kan zijn.

 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK