Het Zeeuwse Scheidingshuis

Het Zeeuwse Scheidingshuis

 

het zeeuws scheidingshuis | www.hetfinancielehuis.nl

Het Financiële Huis is deelnemer aan Het Zeeuws Scheidingshuis, een breed gedragen initiatief om mensen die voor of in een echtscheiding zitten laagdrempelig met belangrijke dienstverleners in contact te brengen die van toegevoegde waarde kunnen zijn om te helpen door dit proces heen te komen. Het Zeeuwse Scheidingshuis is inmiddels van start gegaan en zal in de komende periode verder worden uitgebouwd. Men kan nu al bij ons terecht voor informatie over een scheiding in Zeeland en hulp waarbij wij de vrager doorverwijzen naar de op dat moment benodigde dienstverlener.

Echtscheiding

Naast alle emoties waar u mee te maken krijgt bij een echtscheiding moeten er ook heel veel praktische zaken geregeld worden. Het Financiële Huis helpt regelmatig bij zaken op financieel gebied en kan als klankbord ook meedenken en anderszins helpen om dit proces zo spoedig mogelijk af te ronden. U kunt altijd ons contactformulier invullen, dan bellen we u voor een vrijblijvende afspraak.

Eigen woning en hypotheek

Alles zal bij een echtscheiding verdeeld moeten worden, dus ook de eigen woning.
Voor de verdeling is het allereerst van belang wat uw burgerlijke staat is. Als u bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan is het verdelen van de waarde eenvoudig: ieder krijgt de helft. Dat geldt ook voor een eventuele overwaarde op de woning. Echter, wat helaas ook vaak voorkomt, een eventuele onderwaarde (indien de waarde van de woning lager is dan de hypotheek) wordt ook gelijk verdeeld.
Bij een huwelijk op huwelijkse voorwaarden heeft u samen in de voorwaarden bepaald welk bezit wel of niet gemeenschappelijk is. Het gemeenschappelijke vermogen (bezittingen -/- schulden) moet bij een scheiding verdeeld worden.

Uit een onderzoek van het Nibud (bron: Nibud) blijkt dat één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. In de meeste gevallen blijft een van beide partners in de woning wonen en zal de andere partner dus op zoek moeten gaan naar een andere woning. De achterblijvende partner moet dan andere partner uitkopen. Uitkopen houdt in dat de vertrekkende partner recht heeft op zijn of haar deel van de waarde van de woning. De waarde van de woning dient bepaald te worden door een taxateur.
Als een van de partners graag in de woning wil blijven wonen dan is dat natuurlijk alleen mogelijk als de hypotheek op één inkomen te dragen is. Is dit financieel niet haalbaar dan zal de woning alsnog moeten worden verkocht. Vervolgens zal de hypotheek worden afgelost en de overwaarde of onderwaarde onderling worden verdeeld.
Ook als de hypotheek wel te dragen is voor de partner die in de woning blijft wonen, mag de hypotheek doorgaans niet ongewijzigd door blijven lopen. Als gevolg van wet- en regelgeving dient de hypotheek namelijk bijna altijd aangepast te worden.

Voor de vertrekkende partner is na de verdeling van belang dat hij of zij ook niet langer aansprakelijk is voor de hypotheekschuld. Er dient dan ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid geregeld te worden. Zodra de geldverstrekker de vertrekkende partner niet langer mede aansprakelijk houdt voor de hypotheekschuld kan aan de geldverstrekker worden verzocht om toestemming te geven de naam van de vertrekkende partner in de hypotheekakte door te halen. De notaris stelt dan een zogenaamde royementsakte op, waarmee bij het Kadaster de hypothecaire registratie wordt aangepast.

Pensioen en verzekeringen

Bij een echtscheiding verandert er ook veel op het gebied van verzekeringen.
Denk bijvoorbeeld aan een levensverzekering, lijfrentepolis of kapitaalverzekering. Dergelijke polissen hebben een waarde en ook deze waarde dient bij een echtscheiding verdeeld te worden.
Daarnaast zijn er ook verzekeringen die niet meteen geld waard zijn, maar die wel gewijzigd moeten worden als u gaat scheiden. In het geval van schadeverzekeringen (bijvoorbeeld woonhuis-, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering) dient er beslist te worden wie de verzekeringen overneemt. De andere partner dient dan, voor zover van toepassing, voor zichzelf nieuwe schadeverzekeringen af te sluiten. Dan is er uiteraard vaak ook het pensioen nog, moet dit verdeeld worden (verevening) of ziet men daar van af als beide partijen bijvoorbeeld evenveel pensioenrechten hebben opgebouwd gedurende de huwelijkse periode.

Inventarisatie van de nieuwe situatie

In de praktijk ontbreekt het bij de meeste particulieren en ondernemers aan een goed overzicht van de financiële situatie. Na een echtscheiding zal dat zeker niet zomaar verbeteren, maar neemt de noodzaak tot een goed overzicht en aanpassingen vaak zelfs toe. Een goede adviseur die hierin een gids-functie kan vervullen is dan ook meestal onmisbaar om zaken goed op elkaar af te stemmen.

 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK