Ziektewet en WGA, 2017 is het jaar

Ziektewet en WGA, 2017 is het jaar

weegschaal

Vanaf 1 januari 2017 worden de premies voor de WGA-flex en de WGA-vast samengevoegd tot één nieuwe premie die de kosten van de gehele WGA dekt. Eigen risico dragen kan dan ook alleen nog voor dit volledige WGA-risico.

Belangrijke keuze voor werkgevers

Wanneer WGA-vast en WGA-flex per 01-01-2017 worden samengevoegd is de integratie van het zogenaamde flexrisico in het hybride stelsel definitief een feit. Werkgevers staan hiermee voor een belangrijke keuze: Gaat het bedrijf zich voor de nieuwe WGA publiek verzekeren, of gaat men de beheersing van dit risico in eigen hand houden door eigenrisicodrager te worden? Voor veel werkgevers is dit een complex vraagstuk. Uitstel om te beslissen is echter niet verstandig.

Wel of niet kiezen voor eigenrisicodragerschap?

En geen keuze maken betekent in dit geval wel degelijk een keuze. Immers, wanneer de werkgever en zijn WGA-verzekeraar namelijk niet actief de garantstelling verlengen (inclusief het bijkomende WGA-flex-risico) vervalt het eigenrisicodragerschap en komt het bedrijf voor het (totale) WGA-risico terug bij het UWV. Dit heeft uiteraard (financiële) gevolgen. Voor de ziektebegeleiding en re-integratie van zowel de vaste als de tijdelijke (ex-)werknemers is deze werkgever dan afhankelijk van de inspanningen van het UWV. Het bedrijf moet dan ook de publieke gedifferentieerde premies gaan betalen die het UWV voor de nieuwe WGA heeft vastgesteld.

Als een werkgever voor de nieuwe WGA wel voor het eigenrisicodragerschap kiest, lijkt het logisch dat dezelfde keuze gemaakt wordt voor de Ziektewet. Als een bedrijf er namelijk bewust voor kiest om verantwoordelijk te zijn voor de re-integratie en de uitkering van een arbeidsongeschikte ex-werknemer die een tijdelijk contract heeft gehad, is het niet verstandig de grip op de ziektebegeleiding en re-integratie in de periode tot aan de WGA-instroom over te geven aan het UWV.

Het is voor WGA-eigenrisicodragers verstandig om tevens in de Ziektewetperiode de regie in eigen hand te hebben. Zo behouden bedrijven maximale grip op hun eigen schadelast. Dit zal ook door verzekeraars die het WGA-flex-risico afdekken worden geëist. Wat loondoorbetaling betreft geldt hetzelfde: het is vanzelfsprekend dat private verzekeraars, met maximale preventie van WGA-instroom in gedachten, bij zieke werknemers in vaste dienst ook regelmatig een vinger aan de pols willen houden.

Advies bij beslissingen over ziektewet en WGA

Zelfs uit deze samenvatting blijkt dat deze materie dusdanig complex is dat het voor vrijwel alle werkgevers ondoenlijk is om deze beslissing zelfstandig, dus zonder de ondersteuning van specialisten op dit gebied, te nemen. Het Financiële Huis heeft deze kennis uiteraard wel in huis en kan de werkgever bij deze moeilijke beslissing ondersteunen.

 

 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK