Onze diensten

Particulieren

Er zijn nogal wat gebeurtenissen waardoor iemand financieel zwaar getroffen kan worden en die eigenlijk altijd onverwacht plaatsvinden. Gelukkig kunt u zich tegen deze risico’s verzekeren: wij brengen voor onze particuliere relaties in kaart welke risico's er zoal zijn in hun situatie en wat hiervoor de verzekeringsmogelijkheden zijn.

Concreet komt dit neer op het geven van onafhankelijk financieel advies over bijvoorbeeld hypotheken, schadeverzekeringen (bijvoorbeeld opstal, inboedel en auto), arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, echtscheiding, pensioen en eerder stoppen met werken, overlijdensrisico en uitvaartkosten, enzovoorts. Desgewenst zitten wij vervolgens 1x per 18 maanden bij onze relaties aan tafel om hun financiële situatie te bespreken en actueel te houden.

 

 

ZZP'ers, kleine ondernemers en starters

In de afgelopen jaren hebben we veel ondernemers en starters op allerlei gebieden kunnen helpen. Het Financiële Huis helpt de ondernemer bijvoorbeeld met:

 

 • Het inventariseren van de risico's voor de ondernemer en het bedrijf;

 • Advies en bemiddeling inzake zakelijke schadeverzekeringen advies op het gebied van het financiële risico bij arbeidsongeschiktheid;

 • Advies en bemiddeling inzake particuliere verzekeringen (“De ondernemer privé”), bijvoorbeeld op het gebied van nabestaandenrisico en oudedagsvoorziening;

 • Het geven van algemeen advies inzake de algehele bedrijfsvoering en de financiële situatie.

 

Uit de bovenstaande opsomming blijkt dat Het Financiële Huis actief ondersteunt op allerlei terreinen. In onze adviespraktijk hebben we al vaak gemerkt dat dit voor een ondernemer van grote toegevoegde waarde kan zijn.

 

 

Bedrijven

Het adviseren van bedrijven behelst veel verschillende disciplines. Het Financiële Huis adviseert en bemiddelt onder andere met betrekking tot:

 

 • Bedrijfsaansprakelijkheid, beroeps-en bestuurdersaansprakelijkheid;

 • Cyberrisk verzekeringen;

 • Personeelsverzekeringen op het gebied van bijvoorbeeld verzuim en WGA hiaat;

 • Rechtsbijstand

 • Constructieverzekeringen

 • Verkeer- en transportverzekeringen

 • Het geven van algemeen advies inzake de algehele bedrijfsvoering en de financiële situatie.
   

Uit de bovenstaande opsomming blijkt dat Het Financiële Huis actief ondersteunt op allerlei terreinen. In onze adviespraktijk hebben we al vaak gemerkt dat dit voor een ondernemer van grote toegevoegde waarde kan zijn.